Closing The Circle Locals

De organisatie van het eerste Enhanced Landfill Mining symposium betekende ook de start van de locals werking. Deze locals werking is een interactief proces tussen het ELFM consortium en de lokale omwonenden.

Zo woonde een grote delegatie van deze locals de eerste editie van het ELFM symposium in oktober 2010 bij en bezocht ze tijdens een studiereis in november 2011 de plasma installatie van Advanced Plasma Power in Swindon.

In de aanloop naar dergelijke activiteiten werden informatie avonden georganiseerd om iedereen goed voor te bereiden. Na afloop werden eveneens workshops georganiseerd om te polsen naar resterende vragen betreffende het Closing the Circle project. Deze vragen en de antwoorden daarop zijn gebundeld in een Vraag en Antwoord document.

Koen Sips en Marc Craps, beiden experten in het begeleiden van multi-actor werkingen, begeleidden steeds deze activiteiten, en schreven een paper over deze multi-actor werking met de verschillende actoren.

Deze werking  illustreert de "bridging" strategie om zo te leren welke de bezorgdheden en verwachtingen zijn van de omwonenden en om te kijken hoe deze locals het best betrokken kunnen worden bij het project.

 Vragen over REMO? De locals luisteren mee!

De Locals vormen een groep van 25 kritische bewoners uit Houthalen-Helchteren en Heusden-Zolder die de toekomstplannen van de afvalopslagplaats REMO met argusogen volgen. Met al hun vragen en bezorgdheden kloppen ze rechtstreeks aan bij de leden van het ELFM-consortium, een uitgebreide groep van wetenschappers, industriëlen, en de vertegenwoordigers van Group Machiels.

Antwoorden op alle vragen
De totaal onafhankelijke Locals stellen logische vragen die jij en ik ons ook stellen: Wat gaat er met REMO gebeuren? Waaraan kunnen de bewoners zich verwachten? Hoe kan men verloren gewaande grondstoffen opnemen in een kringloop van hergebruik? Waar gaat het gestorte afval naartoe? Wanneer gaan de werken van start? Moeten we ons aan veel hinder verwachten? Hoeveel duurzame banen worden gecreëerd? Zijn er risico’s voor de omwonenden?

Stort zelf je vragen uit
Op zondag 13 oktober kan elke geïnteresseerde inwoner van onze gemeente de locals persoonlijk ontmoeten in GreenVille, het voormalige hoofdgebouw van de mijn van Houthalen. Op basis van de informatie die ze rechtstreeks van specialisten hebben bekomen, vertellen de locals over de toekomstplannen van REMO. Iedereen kan er met zijn vragen of bedenkingen terecht. Er bestaan geen ‘domme’ vragen. Elke vraag verdient een eerlijk en onderbouwd antwoord. Iedereen heeft immers recht op volledige en juiste informatie!

Oproep
Als jij oprecht bezorgd bent over de toekomstplannen van REMO, neem je best contact op met een local. Of nog beter: word zelf local!

Praktische informatie
Het Locals Symposium vindt plaats op zondag 13 oktober in GreenVille, Center of Cleantech te Centrum-Zuid 1111, Houthalen-Helchteren.
Ontvangst en rondleiding starten vanaf 13u. Het Locals Symposium vangt aan om 14u30. Deelname is gratis. Inschrijving verplicht.
Inschrijven kan via de website www.cleantechpunt.be.Klik verder op: ‘Inschrijving Locals Symposium’. Telefonisch inschrijven kan tijdens de kantooruren op het nummer 011/39.72.83.

 

Closing The Circle Locals
Bezoek van de locals aan de plasma pilootinstallatie van Advanced Plasma Power in Swindon, november 2011
Closing The Circle Locals
Bezoek van de locals aan de plasma pilootinstallatie van Advanced Plasma Power in Swindon, november 2011

CtC project

Closing the Circle (CtC) is het Enhanced Landfill Mining project van Group Machiels dat de totale valorisatie voorziet van het opgeslagen afval in de Remo stortplaats in Houthalen-Helchteren, door het recupereren van materialen en het energetisch valoriseren van het brandbare residu. Uiteindelijk wordt het hele gebied getransformeerd in duurzaam natuurgebied.

Meer lezen

IWT O&O project

Het IWT O&O project rond het Closing the Circle project onderzoekt de uitdagende en innovatieve aspecten zoals de scheiding van opgegraven afval, de plasmatechnologie en het maken van hoogwaardige bouwmaterialen uit afvalstromen. Dit 3 jaar durende O&O project, gestart in februari 2011,wordt gesubsidieerd door het Vlaamse IWT en kent een totaal budget van 6 miljoen euro.

Verder lezen