Het Enhanced Landfill Mining concept

De wereld in het algemeen, en Europa in het bijzonder kent momenteel nooit geziene ecologische uitdagingen en tekorten aan grondstoffen. Daar is de transitie naar een circulaire economie, die op de meest efficiënte manier omgaat met grondstoffen en daarbij minimaal het milieu belast, een noodzaak.

Het sluiten van materiaalkringlopen via ELFM

Enhanced Landfill Mining (ELFM) van historische (en toekomstige) stortplaatsen, een concept ontsproten uit de ontwikkeling van het Closing the Circle project, is een zeer belangrijke oplossing om de materiaalkringlopen te sluiten richting een circulaire materialeneconomie.

ELFM transformeert stortplaatsen in een opportuniteit wat het herwinnen van grondstoffen betreft, aangezien de behoefte aan het ontginnen van primaire materialen en energie aanzienlijk gereduceerd kan worden. Deze traditionele manier is daarenboven erg koolstof intensief.

In de Europese Unie zijn er naar schatting tussen de 150.000 en 500.000 historische stortplaatsen die een aanzienlijke stroom van secundaire materialen en energie kunnen opleveren.

ELFM is gedefinieerd als het “veilig conditioneren, ontgraven en geïntegreerd valoriseren van (historisch en/of toekomstig) gestorte afvalstromen in zowel materialen als energie, door het gebruik van innovatieve transformatie technologieën terwijl de meest strenge sociale en ecologische criteria gerespecteerd worden.

Het ELFM concept wordt reeds sinds 2008 ontwikkeld door het Vlaamse ELFM onderzoeksconsortium, dat o.a. bestaat uit academische experten, het bedrijf Group Machiels, de OVAM (Openbare Vlaamse Afvalstoffen Maatschappij), en vertegenwoordigers van de lokale omwonenden.

Het ‘Closing the Circle’ project (CtC) van Group Machiels is de eerste case voor het ELFM consortium om de opportuniteiten en drempels van het toepassen van ELFM op de Remo stortplaats in Houthalen-Helchteren te onderzoeken.

Meer informatie is terug te vinden in de talrijke publicaties van het ELFM consortium op de "Publicaties" pagina.

Het Enhanced Landfill Mining concept
Verschillende manieren om materiaalkringlopen te sluiten in een circulaire economie: (1) direct recycling van pre-gebruiker schroot en residu’s (e.g. slakken), (2) urban mining van End-of-Life gebruikersproducten en andere producten, (3) landfill mining van historisch opgeslagen pre-consumer en post-consumer afvalstromen. (Jones et al, JOM, 2011)
Het Enhanced Landfill Mining concept
Stroomdiagram voor het Closing the Circle project, dat zowel in-situ als ex-situ (ELFM) landfill mining combineert, om zo tot maximale materialen recuperatie te komen (Jones et al, JOM, 2012)

Consortium

In 2008 werd er een trans disciplinair onderzoeksconsortium opgericht in Vlaanderen om mogelijke routes te verkennen om een Enhanced Landfill Mining aanpak te ontwikkelen en om storten te integreren in een meer duurzame manier om met afval om te gaan. Dit trans disciplinaire onderzoek consortium bestaat uit experten van verschillende onderzoeksinstellingen, Group Machiels, de LRM, OVAM en vertegenwoordigers van de lokale omwonenden.

Bekijk meer

Links

Plan C is het Vlaams transitienetwerk voor duurzaam materiaalbeheer, gesteund door de Vlaamse overheid. De leden komen uit alle geledingen van de maatschappij: bedrijven, consumenten, overheid, wetenschappers, belangenverenigingen en sectorfederaties. Enhanced Landfill Mining is één van de showcase projecten van Plan C. Daarnaast is Enhanced Landfill Mining ook één van de speerpunten van de Limburgse antenne van I-Cleantech Vlaanderen. I-Cleantech Vlaanderen biedt ondersteuning aan de cleantech sector in Vlaanderen. Daarbij wil ICTV de ontwikkeling van nieuwe technologieën en systemen versnellen en vereenvoudigen, door mensen en organisaties samen te brengen.

Links