Links Enhanced Landfill mining

Plan C is het Vlaams transitienetwerk voor duurzaam materiaalbeheer, gesteund door de Vlaamse overheid. De leden komen uit alle geledingen van de maatschappij: bedrijven, consumenten, overheid, wetenschappers, belangenverenigingen, sectorfederaties … .Enhanced Landfill Mining is één van de showcase projecten van Plan C.
Daarnaast is Enhanced Landfill Mining ook één van de speerpunten van de Limburgse antenne van I-Cleantech Vlaanderen. I-Cleantech Vlaanderen biedt ondersteuning aan de cleantech sector in Vlaanderen. Daarbij wil ICTV de ontwikkeling van nieuwe technologieën en systemen versnellen en vereenvoudigen, door mensen en organisaties samen te brengen.

Consortium

In 2008 werd er een trans disciplinair onderzoeksconsortium opgericht in Vlaanderen om mogelijke routes te verkennen om een Enhanced Landfill Mining aanpak te ontwikkelen en om storten te integreren in een meer duurzame manier om met afval om te gaan. Dit trans disciplinaire onderzoek consortium bestaat uit experten van verschillende onderzoeksinstellingen, Group Machiels, de LRM, OVAM en vertegenwoordigers van de lokale omwonenden.

Bekijk meer

Concept

Enhanced Landfill Mining (ELFM) van historische (en toekomstige) stortplaatsen is een essentiële oplossing om materiaalkringlopen te sluiten richting een circulaire materialeneconomie. ELFM is gedefinieerd als het “veilig conditioneren, ontgraven en geïntegreerd valoriseren van (historisch en/of toekomstig) gestorte afvalstromen in zowel materialen als energie, door het gebruik van innovatieve transformatie technologieën terwijl de meest strenge sociale en ecologische criteria gerespecteerd worden. Het ELFM concept is in ontwikkeling sinds 2008 door het Vlaamse ELFM consortium gebaseerd op een visie van Group Machiels betreffende toekomstig afvalbeheer.

Meer lezen

Sponsors 2de ELFM Symposium

Provincie Limburg

Provincie Limburg

Provincie Limburg

Website

GreenVille

GreenVille

GreenVille

Website

Houthalen-Helchteren

Houthalen-Helchteren

Houthalen-Helchteren

Website

Limburg Sterk Merk

Limburg Sterk Merk

Limburg Sterk Merk

Website